FAQs 

FAQs
Per a qui és VELABRAVA?

Les sortides amb el Tion son aptes per a tots els públics: petits, grans, amics, amigues, famílies, celebracions, regals, sortides d’empresa. Qualsevol pretext per gaudir del contacte amb la mar, amb la bona companyia, i amb paratges i sensacions úniques.

El Tion és un veler molt mariner, pensat i dissenyat per poder practicar la navegació esportiva, ideal per un primer bateig de mar. Això vol dir, esperit aventurer i ser una mica destre per embarcar-se des de terra estant i per pujar per l’escala després de fer un bany. En tot cas, volem ser amatents amb tothom i adaptar-nos a tots els perfils, en la mesura que es pugui, per fer que l’estada a bord esdevingui una experiència inoblidable.


A partir de quina edat són aquestes sortides?

Com hem dit, les sortides estan pensades per a tots els públics, volem que siguin divertides, pedagògiques i entretingudes. Sempre respectant al convivència i posant-nos a les ordres del patró quan raons de seguretat ho facin necessari.Hem de portar roba especial?

Has de venir amb indumentària que resulti còmoda i adient per l’època de l’any, a l’estiu un jersei mai està de més per si t’agafa fred després d’una capbussada o s’aixeca el vent i ens permet d’hissar les veles, tovallola, barret o gorra, crema solar i molt important calçat tancat de goma (per apropar-nos a les roques i si és vol, per circular pel vaixell).Tendeixo a marejar-me al cotxe, m’ho aconselles?

En un veler sempre hi ha moviment, fins i tot amb aigües encalmades, per tant cal preveure l’eventualitat del mareig. Per aquells i aquelles que en sou proclius, aconsellem l’administració de Biodramina amb cafeïna de forma preventiva, i que eviteu la ingesta de productes làctics i derivats abans de pujar a bord. Segur que això ajuda.
Condicions generals


Reserves, abonament del servei i embarcament

-Les reserves cal formalitzar-les amb prou temps, per poder concertar els dies i la modalitat de sortida que s’adapti millor als vostres desitjos.

-Pel que fa al pagament, cal fer-ne efectiu el 50% en formalitzar la reserva, en concepte de dipòsit, i el 50% restant, mitjançant transferència bancària dos dies abans de la sortida, o en metàl·lic el mateix dia de la sortida, en tot cas sempre abans de l’embarcament (en quest cas s’aplicaran les condicions descrites en l’apartat d’anul·lacions).

-El preu fixat inclou els serveis especificats.

-El punt d'embarcament i de comiat del viatge és el Port de Port de la Selva


Anul·lacions

- En les anul·lacions realitzades 7 dies abans de l'embarcament només es retornarà el 20% de l’import abonat en concepte de reserva.

-En el cas que la reserva es cancel·li la durant la darrera setmana abans de l'embarcament no es retornarà cap quantitat del dipòsit formalitzat en concepte de reserva.

-Si per qualsevol motiu imputable al client s’ha d’interrompre la sortida, una vegada iniciada, no es tindrà dret a cap reemborsament.

-En el supòsit que el client renunciï alguna activitat contractada, durant el desenvolupament de la mateixa, no tindrà dret a la devolució del seu import.

-Velabrava es reserva el dret d'anul·lació d'alguns serveis o de la totalitat dels mateixos, quan les condicions meteorològiques, operatives o de seguretat ho facin necessari. En aquests casos es cercarà una nova data per dur a terme el servei contractat, i si no fos possible es reemborsarà la totalitat de l'import abonat.

-Totes les persones que s’embarquin hauran d'acceptar i complir amb rigor les normes de seguretat i les indicacions que efectuï el patró en pujar a bord. En cas d’incompliment d’aquestes previsions, per part del passatge, Velabrava es reserva el dret a suspendre l'activitat programada, sense que resti obligada a la devolució de l'import del servei o activitat suspesos.

-Meteorologia: Els canvis de l'activitat per causes meteorològiques no seran reemborsables, en el ben entès que s’intentarà de trobar una nova data el mateix dia, en el cas que no es doni les condicions es reemborsarà l’import de l’activitat. (Crec que aquesta previsió ja es recull dos punts més amunt)

-L’embarcament d’armes, estupefaents i productes que puguin contravenir la legislació espanyola queden totalment prohibits.

-El preu de l'arrendament, inclou l'assegurança de l'embarcació.Foto: 
El Tión

© Vela Brava 2023